Formulare si acte necesare

Formularele si actele necesare pentru diferite avize si autorizatii de urbanism, amintindu-va ca vinerea nu este program cu publicul la Compartimentul Urbanism:

CERERE AVIZ BRANSAMENTE APA_CANAL_GAZ_EN. ELECTRICA

01_OBLIGATORIU fata-verso, pt. CU si AC – Consimtamant si notificare prelucrare date cu caracter personal – se completeaza de beneficiar

02_Consimtamant – DELEGAT – persoana fizica – persoana fizica

03_Consimtamant – DELEGAT – persoana juridica – persoana fizica

04_Consimtamant – PROIECTANT – persoana juridica – persoana fizica

05_Consimtamant – PROIECTANT – persoana juridica – persoana juridica

06_F1 – Cerere pt emiterea Certificatului de Urbanism si acte necesare

07_F7 – Cerere pt prelungirea Certificatului de Urbanism

08_F8_1 – Cerere pt emiterea Autorizatiei de Construire

08_F8_2 – ANEXA la cererea pt emitere Autorizatiei de Construire

09_FISA VERIFICARE DOSAR A.C. – documentatie completa in vederea eliberarii A.C.

10_F13 – Comunicare privind INCEPEREA executiei lucrarilor PRIMARIE

11_F14 – Comunicare privind INCEPEREA executiei lucrarilor ISC

12_Anexa nr 8 – Model panou identificare investitie

13_F12 – Cerere pentru prelungirea valabilităţii Autorizatiei de Construire

14_F15 – Comunicare privind INCHEIEREA executiei lucrarilor PRIMARIE

15_F16 – Comunicare privind INCHEIEREA executiei lucrarilor ISC

16_Anexa nr 9 – Cerere adeverinta ISC referitor la achitarea integrala a cotelor datorate catre ISC

17_Cerere pt ELIBERARE ADEVERINTA

18_Cerere pt ELIBERARE COPII DOCUMENTE

19_F4 – Cerere pt emiterea avizului de oportunitate

20_PUZ. PUD. – Cerere etapa 2 consultare public_elaborarea propunerilor, inainte de avizare

21_PUZ. PUD. – Cerere AVIZARE solutie de catre C.L. Vladimirescu

22_PUZ. PUD. – Cerere APROBARE documentatie in C.L. Vladimirescu

23_Regulament-local-referitor-la-implicarea-publicului-in-elaborarea-planurilor-de-amenajare-a-teritoriului-si-urbanism

Anexa nr 1 la Legea 50 din 1991 – Continut cadru DT_AC_AD_OE

Extras din Anexa nr 2 Legea 350 din 2001 – Indicatori urbanistici

© 2010 - Primaria Vladimierscu